دسته‌ها
اخبار

تاثیر بزرگ: Focus Open 2023


به ،وان یک جایزه طراحی غیر تجاری، تمرکز باز به‌خاطر هزینه‌های بسیار متوسطی که دارد، به‌ویژه موانع پایینی برای مشارکت ارائه می‌کند، در حالی که، در مقابل، سطح بالایی از دید را فراهم می‌کند که در صورت دریافت جایزه، آژانس‌های کوچکتر، استودیوهای طراحی و شرکت‌ها، به‌ویژه می‌توانند از آن بهره ببرند. آثار را می توان در مجموع در 14 دسته شامل حمام، آشپزخانه، نور، تحرک، محصولات سرمایه گذاری، ورزش و تحرک ارسال کرد.
منبع: https://www.architonic.com/en/story/markus-hieke-big-impact-focus-open-2023/20705704