دسته‌ها
اخبار

تکرار جدید صندلی Leggera در کانون توجه است


اکنون فناوری بار دیگر نقشی کلیدی در ساخت نسخه بیرونی بازی می‌کند، زیرا هیدروفرمینگ به آن اجازه می‌دهد ساختار و فرم سبک وزن ک،یک طرح اصلی، از جمله تکیه‌گاه شخصیتی آن را حفظ کند. صندلی چوبی اصلی به لطف سبک زیبا و جاودانه اش هنوز در حال تولید است.
منبع: https://www.architonic.com/en/story/dominic-lutyens-s،light-on-a-new-iteration-of-the-leggera-chair/20706411