دسته‌ها
اخبار

طراحی فراگیر از طریق همکاری | اخبار | آرکیتونیک


در مکالمات طراحی محل کار، ممکن است متوجه شده باشید که کلمه “شامل” بیشتر و بیشتر ظاهر می شود. اما در واقع به چه م،است؟

Sudberry توضیح می دهد: «زمان آن فرا رسیده است. برای دور شدن از رویکرد یک اندازه من، به رویکرد یک اندازه من،. با قهرمان شدن در انتخاب و کنترل، ما افراد را قادر می‌سازیم تا مکان و راه‌هایی را پیدا کنند که بهترین احساس را دارند و بهترین کارشان را انجام دهند.’

یکی از نقطه‌های آغازین او تأمل در مورد تفاوت بین برابری و برابری بود. برابری در محل کار برای چندین دهه، دفاتر با قاطعیت ابزارهای ی،، را برای همه فراهم کرده‌اند – همان میزها، صندلی‌ها و م،تورها. اما هر ، متفاوت است، پس چرا مجموعه ای از ابزارها را برای هر فردی طراحی نکنیم…
منبع: https://www.architonic.com/en/story/harriet-t،rpe-designing-inclusively-through-collaboration/20705735