دسته‌ها
اخبار

موزه زندگی روستایی گرسنهال، نورفولک


مجله معماران
موزه زندگی روستایی گرسنهال، نورفولک

شورای شهرستان نورفولک در حال استخدام یک معمار برای بازسازی موزه زندگی روستایی گرسنهال در فهرست درجه دوم است. [Deadline: 31 May 2023]

The post موزه زندگی روستایی گرسنهال، نورفولک اولین بار در مجله معماران ظاهر شد
مرلین فولچر


منبع: https://www.architectsjournal.co.uk/compe،ions/gressenhall-rural-life-museum-norfolk