دسته‌ها
اخبار

چگونه یک فضای داخلی دنج آماده برای زمستان ایجاد کنیم


کاهش دمای بدن و متابولیسم بدن برای حفظ غذا و انرژی در طول دوره سرماخوردگی (هنوز) مهارتی نیست که بشریت آموخته است. خواب زمست، انسانبا این حال، هنوز یک واکنش بسیار واقعی و طبیعی به زندگی در آب و هوای فصلی است. با شروع ماه‌های زمستان، بیشتر چرت می‌زنیم، هوس خوردن غذاهای چرب‌تر می‌کنیم، حسرت همراهی با دیگران را می‌خوریم و مهم‌تر از همه، لانه‌های دنج را برای غوطه‌ور شدن در آن آماده می‌کنیم. به منظور لذت بردن فعال از دوره های سرد، مرطوب و طول، مدت تاریکی سال به جای اینکه فقط منتظر بازگشت خورشید باشیم، در اینجا چند راه مفید برای اطمینان از دنج ماندن خانه ها وجود دارد.
منبع: https://www.architonic.com/en/story/james-wormald-،w-to-create-a-cosy-winter-ready-interior/20704647