دسته‌ها
اخبار

کابین هایی که دوباره بشریت را به سیاره متصل می کنند


در این محیط به م،ای واقعی کلمه جاودانه، معمار استودیو هیما یک کابین دنج و راحت ساخته است که نمای آن را با سطوح سبک کاج درون تضاد می کند و به فضای داخلی گرما و رنگ می بخشد. روکش مقاوم چوب کاج سوخته عمر طول، سازه را بدون ایجاد مانع بیش از حد در محل تضمین می کند. معماران در مورد چگونگی ارتباط کابین با محیط می گویند: “به ،وان ا،تروژن از چشم انداز، سقف با پوشش گیاهی از منطقه اطراف کاشته شده است و عایق بندی ایجاد می کند.” ، اطمینان از دسترسی به ورودی در تمام طول سال.
منبع: https://www.architonic.com/en/story/james-wormald-cabins-that-reconnect-humanity-to-the-planet/20291393