دسته‌ها
اخبار

کفپوش پایدار با درایتیل


استفاده مجدد از محصولاتی که استفاده شده اند، نگرش رمانتیک نسل جوان نیست. امروزه، سنت سازندگان قدیمی برای موفقیت انقلاب آب و هوا یک الگو است. با این حال، پس از ت،یب، بیشتر مواد تنها به ،وان مصالح ساختم، با کیفیت پایین بازیافت می شوند. تا کنون در مورد کاشی و سرامیک نیز چنین بوده است. Drytile نشان دهنده یک گام بزرگ به سمت دایره ای بودن است.
منبع: https://www.architonic.com/en/story/agrob-buchtal-sustainable-flooring-with-drytile/20289252