دسته‌ها
اخبار

آیا پایداری باعث سوختن شومینه های خانه می شود؟ | اخبار | آرکیتونیک


پیاده‌روی‌های طول، با نوک سفید در جنگل، انتخاب بین نبرد با گلوله برفی یا ساخت آدم برفی، یا با اسکیت به سمت دریاچه محلی. ،، که در کشورهای شمالی هستند از جذابیت یک روز سرد زمست، استقبال خواهند کرد. اما بهترین بخش گردشی که اطراف آن را برف و یخ احاطه کرده است، شاید ،متی باشد که به خانه می آیید.

فقط فکر بازگشت به یک و یک نوشیدنی داغ (احتمالاً شکلاتی) می تواند انگشتان دست و پا را که به شدت یخ زده اند گرم کند. اما آیا در ؟ یا اینکه باید شجاعانه از صدها هزاره ای که صرف وسواس در مورد آتش سپری شده است، برای خیر سیاره دست بکشیم؟ خوشبختانه، این شومینه های سازگار با محیط زیست و روش های کم مصرف به این م،ی است که ما نیازی به ساختن آن …
منبع: https://www.architonic.com/en/story/james-wormald-will-sustainability-cause-،me-fireplaces-to-burn-out/20703854