دسته‌ها
اخبار

ارتقای کهن الگوی مبل با Standway


Standway برای اثبات سازگاری خود، در تعدادی راه حل خطی یا باز از جمله مبل دو یا سه نفره و صندلی راحتی شزلون بزرگ موجود است. گزینه های مختلفی برای عمق صندلی ها و عرض پشتی وجود دارد. و طیف وسیعی از پارچه‌های نرم و تنومند را انتخاب کنید که توسط Monica M،ei، معاون رئیس‌جمهور Edra، در انواع رنگ‌هایی مانند آنتراسیت، خا،تری تیره، خا،تری متوسط ​​و خا،تری روشن طراحی شده است.
منبع: https://www.architonic.com/en/story/edra-spa-elevating-the-sofa-archetype-with-standway/20734282