دسته‌ها
اخبار

انگلستان تاریخی می گوید آخرین برنامه های لیورپول سنت “اساساً اشتباه است”


مجله معماران
،ستان تاریخی می گوید آ،ین برنامه های لیورپول سنت “اساساً اشتباه است”

،ستان تاریخی جدیدترین طرح‌های هرتزوگ و دی مورون برای بازسازی ایستگاه خیابان لیورپول را «بسیار نادرست» نامیده است.

پست ،ستان تاریخی می‌گوید آ،ین طرح‌های لیورپول سنت «اساساً اشتباه است» اولین بار در مجله The Architects ظاهر شد.
جینو اسپوکیا


منبع: https://www.architectsjournal.co.uk/news/historic-england-،nds-herzog-de-meurons-liverpool-st-plans-fundamentally-misguided