دسته‌ها
اخبار

این طرح پارک از یک آتشفشان و جریان گدازه آن الهام گرفته شده است


28 آوریل 2023

پارکی مدرن و رنگارنگ با محوطه‌سازی‌شده با سرسره‌ها، مسیرها، گردشگاه، صندلی‌های استراحت، الاکلنگ، سازه‌های سایه‌بان، صندلی‌ها، تاب‌ها، و آمفی‌تئاتر.

100 معمار ع،‌هایی از یکی از آ،ین پروژه‌های خود، یک پارک شهری مهیج در یک منطقه تجاری و مس، تازه‌ساز در شهر بندری نینگبو، دومین شهر پرجمعیت در استان ژجیانگ، چین، به اشتراک گذاشته است.

پارکی مدرن و رنگارنگ با محوطه‌سازی‌شده با سرسره‌ها، مسیرها، گردشگاه، صندلی‌های استراحت، الاکلنگ، سازه‌های سایه‌بان، صندلی‌ها، تاب‌ها، و آمفی‌تئاتر.

طراحی این پارک که Magma Flow نام دارد از گدازه های جاری یک آتشفشان الهام گرفته شده است که مسیرهای رنگارنگ قرمز، زرد و نارنجی فضاهای مختلف را به هم متصل می کند.

پارکی مدرن و رنگارنگ با محوطه‌سازی‌شده با سرسره‌ها، مسیرها، گردشگاه، صندلی‌های استراحت، الاکلنگ، سازه‌های سایه‌بان، صندلی‌ها، تاب‌ها، و آمفی‌تئاتر.
پارکی مدرن و رنگارنگ با محوطه‌سازی‌شده با سرسره‌ها، مسیرها، گردشگاه، صندلی‌های استراحت، الاکلنگ، سازه‌های سایه‌بان، صندلی‌ها، تاب‌ها، و آمفی‌تئاتر.

یک رمپ نارنجی رنگ از روی زمین به بالا و زیر یکی از ساختمان ها منتهی می شود.

پارکی مدرن و رنگارنگ با محوطه‌سازی‌شده با سرسره‌ها، مسیرها، گردشگاه، صندلی‌های استراحت، الاکلنگ، سازه‌های سایه‌بان، صندلی‌ها، تاب‌ها، و آمفی‌تئاتر.

بازی هایی وجود دارد که هم بزرگسالان و هم کودکان می توانند انجام دهند، مانند تیک تاک و الاکلنگ.

پارکی مدرن و رنگارنگ با محوطه‌سازی‌شده با سرسره‌ها، مسیرها، گردشگاه، صندلی‌های استراحت، الاکلنگ، سازه‌های سایه‌بان، صندلی‌ها، تاب‌ها، و آمفی‌تئاتر.

یک راه پله وجود دارد که به یک ،مت نشیمن و یک جفت سرسره منتهی می شود. در پایین اسلایدها، یک چرخ و فلک کوچک وجود دارد.

پارکی مدرن و رنگارنگ با محوطه‌سازی‌شده با سرسره‌ها، مسیرها، گردشگاه، صندلی‌های استراحت، الاکلنگ، سازه‌های سایه‌بان، صندلی‌ها، تاب‌ها، و آمفی‌تئاتر.
پارکی مدرن و رنگارنگ با محوطه‌سازی‌شده با سرسره‌ها، مسیرها، گردشگاه، صندلی‌های استراحت، الاکلنگ، سازه‌های سایه‌بان، صندلی‌ها، تاب‌ها، و آمفی‌تئاتر.
پارکی مدرن و رنگارنگ با محوطه‌سازی‌شده با سرسره‌ها، مسیرها، گردشگاه، صندلی‌های استراحت، الاکلنگ، سازه‌های سایه‌بان، صندلی‌ها، تاب‌ها، و آمفی‌تئاتر.

صندلی‌های سایه‌دار در سرتاسر پارک وجود دارد که مناطقی را برای استراحت و معاشرت ،نان محلی ایجاد می‌کند.

پارکی مدرن و رنگارنگ با محوطه‌سازی‌شده با سرسره‌ها، مسیرها، گردشگاه، صندلی‌های استراحت، الاکلنگ، سازه‌های سایه‌بان، صندلی‌ها، تاب‌ها، و آمفی‌تئاتر.

یک مجموعه تاب مثلثی توسط ،اصر طراحی مختلف، مانند مسیر مواج، گنبدها و درختان احاطه شده است.

پارکی مدرن و رنگارنگ با محوطه‌سازی‌شده با سرسره‌ها، مسیرها، گردشگاه، صندلی‌های استراحت، الاکلنگ، سازه‌های سایه‌بان، صندلی‌ها، تاب‌ها، و آمفی‌تئاتر.
پارکی مدرن و رنگارنگ با محوطه‌سازی‌شده با سرسره‌ها، مسیرها، گردشگاه، صندلی‌های استراحت، الاکلنگ، سازه‌های سایه‌بان، صندلی‌ها، تاب‌ها، و آمفی‌تئاتر.

نورپردازی برای لذت بردن از پارک در شب در نظر گرفته شده است.

پارکی مدرن و رنگارنگ با محوطه‌سازی‌شده با سرسره‌ها، مسیرها، گردشگاه، صندلی‌های استراحت، الاکلنگ، سازه‌های سایه‌بان، صندلی‌ها، تاب‌ها، و آمفی‌تئاتر.
پارکی مدرن و رنگارنگ با محوطه‌سازی‌شده با سرسره‌ها، مسیرها، گردشگاه، صندلی‌های استراحت، الاکلنگ، سازه‌های سایه‌بان، صندلی‌ها، تاب‌ها، و آمفی‌تئاتر.
پارکی مدرن و رنگارنگ با منظره‌سازی‌شده با سرسره‌ها، مسیرها، چرخ‌بازی، صندلی‌های استراحت، الاکلنگ، سازه‌های سایه‌بان، صندلی‌ها، تاب‌ها، و آمفی‌تئاتر.

در اینجا نمودار و چیدمان پارک آمده است.

پارکی مدرن و رنگارنگ با منظره‌سازی‌شده با سرسره‌ها، مسیرها، چرخ‌بازی، صندلی‌های استراحت، الاکلنگ، سازه‌های سایه‌بان، صندلی‌ها، تاب‌ها، و آمفی‌تئاتر.
پارکی مدرن و رنگارنگ با منظره‌سازی‌شده با سرسره‌ها، مسیرها، چرخ‌بازی، صندلی‌های استراحت، الاکلنگ، سازه‌های سایه‌بان، صندلی‌ها، تاب‌ها، و آمفی‌تئاتر.
عکاسی از ر، زو | طراحی: 100 Architects (Shanghai) Co., Ltd. | تیم طراحی: مارسیال ژسوس، خاویر گونزالس، مونیکا پائز، لارا بروگلیو، پونیو ژائو، کیت گونگ، کوزیما جیانگ، هیلی هوانگ، میشل آلدورا، جانگو ژانگ و یوتونتون لیو. | تیم مدیریت پروژه: جنی فن، نیک، لو، و اوا جیانگ.


منبع: https://www.contemporist.com/park-design-inspired-by-a-volcano-and-its-lava-flow/