دسته‌ها
اخبار

حداکثر آزادی طراحی در پای شما


در طول روز ما را همراهی می کند، از ما حمایت می کند، راه را به ما نشان می دهد و حواس ما را لمس می کند. این ممکن است شبیه توصیف شریک زندگی شما باشد، اما در این مورد، ما در مورد زمین زیر پای خود صحبت می کنیم. روز به روز، سال به سال، ما هر روز با آن در تماس هستیم، اگرچه به طور کلی در پس‌زمینه ذوب می‌شود، بدیهی تلقی می‌شود و نادیده گرفته می‌شود. پس وقت آن است که به آن توجه شایسته ای داشته باشیم. به هر حال، در زیر سطح آن بسیار بیشتر از آنچه به نظر می رسد وجود دارد.
منبع: https://www.architonic.com/en/story/amtico-،mum-design-freedom-at-your-feet/20736495