دسته‌ها
اخبار

راحتی پایدار: سقف آب و هوای معدنی OWA Active


سقف های آب و هوای معدنی OWActive تمام مزایای سیستم های سقف معدنی OWA را با کنترل دمای اتاق کارآمد ،یب می کنند – و جوایز متعددی را برای طراحی دموکراتیک و استفاده دقیق از منابع دریافت کرده اند. برای آموزش بیشتر ویدیو را تماشا کنید. ر…
منبع: https://www.architonic.com/en/story/architonic-sustainable-comfort-owactive-mineral-climate-ceiling/20289253