دسته‌ها
اخبار

فرش تگل توسط Kasthall و David Chipperfield


هیئت داوران جایزه پریتزکر در استناد خود، پروژه های معماری چیپرفیلد را به ،وان “همیشه با ظرافت، خویشتن داری و حس ماندگاری، و همچنین ،یب بندی های واضح و جزئیات دقیق مشخص می کند.” این ویژگی ها در مجموعه فرش تگل مشهود است، که شامل سه نوع طراحی است که با ،یبات هندسی متمایز آنها تعریف شده است. همانطور که از نام آنها پیداست، فرم های لایه لایه فرش یا در گوشه، یک طرف یا در مرکز متمرکز شده اند و هر طرحی درک فضای اطراف را تغییر می دهد.
منبع: https://www.architonic.com/en/story/kasthall-architectural-design-in-textile-form-the-tegel-rug-by-kasthall-and-david-chipperfield/20721915