دسته‌ها
اخبار

نمایشگاه راه حل های محصول برجسته – جوایز ICONIC 2023: داخلی نوآورانه


لامپ May از کارخانه تولید کننده چراغ کارلسروهه Nyta از سه چراغ در کنار هم قرار گرفته است: یک نور غیر مستقیم، یک نور کناری و یک نور مستقیم درخشان. لامپ های جداگانه را می توان به طور جداگانه روشن کرد و بسته به نیازهای فردی به طور انعطاف پذیر ،یب کرد. در عین حال، شی نورپردازی با طراحی مینیمالیستی، گزینه های استفاده انعطاف پذیر و سهولت کار متقاعد می شود. یوهانس مارموت طراح نایتا می‌گوید: «طراحی هوشمند به این م،است که ما همیشه ،یبی از تمام خواسته‌هایی را که برای یک محصول ایجاد می‌شود پیدا کنیم: فناوری، کاربرد، قابلیت استفاده».
منبع: https://www.architonic.com/en/story/rat-fur-formge،-s،wroom-for-outstanding-،uct-solutions-the-iconic-awards-2023-innovative-interior/20736865