دسته‌ها
اخبار

هاکنی به دنبال تیم طراحی برای 100 میلیون پوند مسکن پر می شود


مجله معماران
هاکنی به دنبال تیم طراحی برای 100 میلیون پوند مسکن پر می شود

شورای هاکنی به دنبال یک تیم طراحی برای مجموعه ای از پروژه های مسکن تکمیلی در سراسر ناحیه شمال شرقی لندن است. [Deadline: 12 June 2023]

The post هاکنی به دنبال تیم طراحی برای 100 میلیون پوند مسکن پرکننده است اولین بار در مجله معماران پدیدار شد.
مرلین فولچر


منبع: https://www.architectsjournal.co.uk/compe،ions/hackney-seeks-design-team-for-100-million-of-infill-،using