دسته‌ها
اخبار

هماهنگی نور و مواد


اندازه چشمگیر است، اما تصویر کلی اثیری است، مانند موجودی که در فضا شناور است. لوانته (نام نشان دهنده سبکی و باد است، اما اشاره واضحی به زیبایی شناسی شرقی دارد) از تلاقی سه فن بزرگ، ساخته شده در ماده ای بی سابقه برای بخش طراحی، به عاریت گرفته شده از دنیای غذا، با ظاهری شبیه به برنج ناشی می شود. کاغذ، تا نور را به صورت یکنواخت بر روی سطوح پخش کند.
منبع: https://www.architonic.com/en/story/luceplan-levante-the-harmony-of-light-and-material/20720724