دسته‌ها
اخبار

پله ها با کاشت های توکار به باغ پشتی این خانه منتهی می شوند


پله های بیرونی با گلدان های توکار به یک پاسیو کوچک و اتاق صبحانه منتهی می شود.

لیور بروش از معماران براش ع،‌هایی از یک پروژه نوسازی اخیراً تکمیل شده در لندن بزرگ، ،ستان را به اشتراک گذاشته است که شامل پله‌های جدید در فضای باز با کاشت‌های داخلی است.

کارفرما با معماران تماس گرفت تا طبقه پایین همکف خانه را بازسازی کنند، زیرا به دلیل مشکلات شدید رطوبت و سیل اخیر که از باغ عقب به خانه سرازیر شده بود.

خانه در ابتدا دارای یک ،د عقب دهه 1970 بود که تاریک بود و سقفی کم داشت. غیرقابل س،ت بود و بدون دسترسی من، به باغ عقب به‌،وان انباری استفاده می‌شد، در حالی که درهای پاسیو بیرون از آشپزخانه رو به پله‌ها بود و فضای داخلی تاریکی ایجاد می‌کرد.

معماران ،د موجود و فرسوده دهه 1970 را ت،یب ،د و یک ،د جدید (کامل با سیستم ضد آب) را در همان ردپا بازسازی ،د.

پله های بیرونی با گلدان های توکار به یک پاسیو کوچک و اتاق صبحانه منتهی می شود.

راه پله به داخل باغ رانده شد و یک فضای حیاط پایینی بزرگ برای هدایت نور طبیعی به فضاهای داخلی ایجاد کرد. این راه پله همچنین طبقه پایین همکف را به باغ تراس و پاسیو بالایی متصل می کند.

پله های بیرونی با گلدان های توکار به یک پاسیو کوچک و اتاق صبحانه منتهی می شود.

پله‌ها که به رنگ سفید درآمده‌اند، به روشنایی و خوش‌آمدگویی طبقه پایین کمک می‌کنند، در حالی که پاسیو فضای بیرونی قابل استفاده را افزایش می‌دهد.

پله های بیرونی با گلدان های توکار به یک پاسیو کوچک و اتاق صبحانه منتهی می شود.
پله های بیرونی با گلدان های توکار به یک پاسیو کوچک و اتاق صبحانه منتهی می شود.

در طرح پله‌ها کاشت‌هایی تعبیه شده‌اند که در یک طرف درختان و درختچه‌های کوچک و در طرف دیگر علف‌ها قرار دارند.

پله های فضای باز با گلدان های توکار پر از درختان و درختچه های کوچک.
پله های فضای باز با گلدان های توکار پر از چمن.

درهای شیشه ای با قاب مشکی، پاسیو را به اتاق صبحانه جدید متصل می کند که با کاشی های کف تیره و دیوارهای روشن تکمیل شده است.

درهای شیشه ای با قاب مشکی، پاسیو را به اتاق صبحانه متصل می کند که با کاشی های کف تیره و دیوارهای روشن به پایان رسیده است.
درهای شیشه ای با قاب مشکی، پاسیو را به اتاق صبحانه متصل می کند که با کاشی های کف تیره و دیوارهای روشن به پایان رسیده است.

یک پنجره در بالای میز و صندلی به نور طبیعی اجازه می دهد تا از داخل اتاق عبور کند و همچنین نمایی از پاسیو بالا را فراهم می کند.

یک پنجره سقفی در اتاق صبحانه اجازه می دهد تا نور طبیعی از طریق اتاق عبور کند و همچنین نمای پاسیو بالا را فراهم می کند.

اتاق صبحانه شامل قفسه‌های چوبی شناور است و در راهروی مجاور، یک واحد قفسه‌بندی ف،ی با طاقچه‌های چوبی تیره وجود دارد.

این اتاق صبحانه شامل قفسه‌های چوبی شناور است و در راهروی مجاور، یک واحد قفسه‌بندی ف،ی با طاقچه چوب تیره وجود دارد.
یک قفسه کتاب ف،ی مدرن با طاقچه چوب تیره.
عکاسی توسط ریچارد چیورز


منبع: https://www.contemporist.com/stairs-with-built-in-planters-lead-to-the-back-garden-at-this-،me/