دسته‌ها
اخبار

پنج نکته طراحی برای فضاهای ملاقات سازنده | اخبار | آرکیتونیک


دنیای کار در حال تغییر است تغییر کرده است – طبق اصل ویرایش شده. چه از یک دفتر خانگی، در دفتر غلاف کار یا چیدمان مبلمان صوتی، کارهای انفرادی را اکنون می توان با حریم خصوصی آرام به جای آشفتگی سرسام آور طبقه دفتر. اما نیاز به ملاقات هنوز در روش کار ما ریشه دوانده است – همکاری کلید انگیزه، خلاقیت و نوآوری است و ایجاد روابط اجتماعی بهتر با همکارانمان روابط کاری را آسان‌تر می‌کند. طبق تقویم…
منبع: https://www.architonic.com/en/story/james-wormald-five-design-tips-for-،uctive-meeting-،es/20725691