دسته‌ها
اخبار

چگونه برونر در حال اختراع مجدد همکاری در دفتر است | اخبار | آرکیتونیک


دو سال گذشته جامعه و عادات آن را زیر و رو کرده است. دنیای کار نیز، جایی که اساساً هیچ چیز مانند گذشته نیست. اما ثابت شده است که این شروع جدید فرصتی عالی برای بازنگری در محتوا و فرآیندهای کاری و اختراع مجدد خود است. حدا،ر از پاییز گذشته مشخص شده است که این سفر به کجا می رود. در ماه اکتبر، شرکت سازنده مبلمان قرارداد فعال بین المللی

دوی طراحان مستقر در برلین و
منبع: https://www.architonic.com/en/story/barbara-jahn-rosel-،w-brunner-is-reinventing-collaboration-in-the-office/20705231