دسته‌ها
اخبار

چگونه فضای داخلی می تواند از نور غیر مستقیم بهره مند شود


در فضاهای عمومی، فرهنگی مانند موزه ها، کتابخانه ها یا گا،ی های هنری، نور غیر مستقیم به همان اندازه مفید است. طراحان نور با قرار دادن منابع نور به گونه ای که پرتوهای آنها از یک سطح بر روی اشیاء نمایشگر منع، می شود یا پس زمینه آنها را روشن می کند، می توانند چشم بینندگان را به گونه ای که ظریف تر از نورهای مستقیم است جلب کنند. جلوه‌ای که به دست می‌آید، سوژه اختصاصی خود را با کیفیتی اسرارآمیز و ایده‌آل برای خط‌کشی بر آثار هنری تأثیرگذار یا کتاب‌های قدیمی بدون خطر آسیب گرما یا ،بندگی آشکار آغشته می‌کند.
منبع: https://www.architonic.com/en/story/claire-brodka-bouncing-off-the-walls-،w-interiors-can-benefit-from-indirect-lighting/20722748