دسته‌ها
اخبار

پنج راه برای تزئین حمام های کاریزماتیک که شما را با رنگ شستشو می دهد


ترندهای اخیر سلامتی و آرامش در حمام اغلب به بی‌طرفی ترجمه می‌شوند، با پالت‌های رنگی به ندرت بیشتر از آبی و سبز منحرف می‌شوند، اما با پر ، سطوح و سوئیت‌ها با ،یب‌های رنگی جسور، متضاد و مکمل، گرما، شخصیت و راحتی انتخاب را اضافه می‌کنیم. ،، که آن را می خواهند این حمام های رنگارنگ با اعتماد به نفس لباس می پوشند و برایشان مهم نیست که چه ،ی آن را می شناسد.
منبع: https://www.architonic.com/en/story/james-wormald-five-ways-to-decorate-charismatic-bathrooms-that-wash-you-with-colour/20726840