دسته‌ها
اخبار

چارچوب دانشگاه کامبریا 2023-27


مجله معماران
چارچوب دانشگاه کامبریا 2023-27

دانشگاه کامبریا یک چارچوب جدید 600000 پوندی برای مشاوران محیط زیست ساخته شده اعلام کرده است [Deadline: 18 January 2023]

پست چارچوب دانشگاه کامبریا 2023-27 اولین بار در مجله معماران پدیدار شد
مرلین فولچر


منبع: https://www.architectsjournal.co.uk/compe،ions/university-of-،bria-framework-2023-27